PRAVILA INTERNET TRGOVINE

Pravila Internet trgovine (Pravila) definiraju opće uvjete i postupke prodaje koju provodi La MakeUp Sp. z o.o. koji se nalazi u Varšavi, Poljska putem Internet trgovine[1] [MA2]  https://makeup.hr/  (u daljnjem tekstu "Internet trgovina"), kao i uvjete besplatnih elektroničkih usluga koje pruža Prodavatelj.

 

§ 1 Definicije

 

1. Radni dani su dani od ponedjeljka do petka, isključujući državne praznike.

2. Dostava – je stvarni čin isporuke:

Kupcu od strane Prodavatelja preko Dobavljača proizvoda, navedenog u narudžbi.

3. Dobavljač– je osoba ili tvrtka koja surađuje s Prodavateljem u procesu isporuke Proizvoda:

a) GLS )[3] [MA4] 

b) drugi pružatelj usluga dostave koji se nudi prilikom naplate na web stranici trgovine.

4. Lozinka – niz je slova, brojeva ili drugih simbola koje je Kupac odabrao tijekom Procesa registracije u Inernet trgovini, a koristi se za zaštitu pristupa Korisničkom računu u Internet trgovini.

5. Kupac – je osoba ili tvrtka kojoj se usluge pružaju u elektroničkom obliku u skladu sa zakonskim propisima ili na temelju Ugovora o kupoprodaji između Kupca i Prodavatelja.

6. Potrošač – je osoba koja s Poduzetnikom sklapa pravni posao koji nije u neposrednoj vezi s njegovim poslovnim ili profesionalnim djelovanjem.

7. Račun korisnika – je zasebna stranica za svakog Kupca koju u njegovo ime pokreće Prodavatelj nakon što se on registrirao.

8. Poduzetnik – je samozaposlena osoba, pravna osoba ili organizacijska jedinica kojoj je zakonom priznata poslovna sposobnost, koja u svoje ime obavlja poslovne ili stručne poslove i obavlja pravne poslove u neposrednoj vezi sa svojim poslovnim ili profesionalnim aktivnostima.

9. Pravila – su Pravila Internet trgovine.

10. Registracija – je stvarna radnja izvršena prema navedenim Pravilima, potrebna kako bi Kupac mogao koristiti sve funkcije Internet trgovine.

11. Prodavač – La MakeUp Sp. z o.o. sa sjedištem u Varšavi (02-672), ul. Domaniewska 37, lok. 17.6, NIP: 5252636585, REGON: 363029583, naveden u registru poduzetnika, koji vodi Okružni sud u Varšavi, 12. trgovački odjel Državnog sudskog registra pod brojem KRS 0000587427, s temeljnim kapitalom od PLN 50,000; e-mail: https://webmail.makeup.com.ua koji je ujedno i vlasnik Internet trgovine.

12. Web stranica trgovine – su web stranice na kojima Prodavatelj upravlja svojom Internet trgovinom koje djeluju na domeni https://makeup.hr/ .

13. Proizvodi – Roba koju Prodavatelj prezentira putem web stranice Trgovine, a koja može biti predmetom Ugovora o kupoprodaji.

14. Podatkovni medij – je materijal ili alat koji omogućuje Kupcu ili Prodavatelju pohranu njegovih osobnih podataka, mogućnost pristupa tim informacijama u budućnosti za razdoblje koje odgovara namjeni za koju se ti podaci koriste, te koji omogućuje vraćanje pohranjene informacije bez promjena.

15. Ugovor o kupoprodaji – ugovor sklopljen na daljinu pod uvjetima utvrđenim Pravilima između Kupca i Prodavatelja na engleskom jeziku.

  

§ 2 Opći propisi i korištenje Internet trgovine

 

1. Sva prava na Internet trgovinu, uključujući autorska prava, prava intelektualnog vlasništva za njezino ime, njezinu internetsku domenu, web stranicu Trgovine, kao i predloške, obrasce, logotipe, objavljene na Web stranici Trgovine (osim logotipa i fotografija prikazanih na Web stranici Trgovine u svrhu predstavljanja proizvoda čija autorska prava pripadaju trećim osobama) pripadaju Prodavatelju, te se mogu koristiti na način određen u skladu s Pravilima i pisanom suglasnošću Prodavatelja.

2. Prodavatelj će poduzeti razumne napore kako bi Internet trgovinu učinio dostupnom i responzivnom za korisnike svih popularnih web preglednika, operativnih sustava, vrsta uređaja i vrsta internetske veze. Minimalni tehnički zahtjev za korištenje Web stranice trgovine je Internet Explorer 11, Chrome 66, FireFox 60, Opera 53 ili Safari 5 ili noviji, s uključenim Javascriptom, potrebnim prihvaćanjem kolačića i dostupnom internetskom vezom (propusnost ne manja od 256 kbps). Web stranica trgovine optimizirana je za minimalnu rezoluciju zaslona od 1024x768 piksela.

3. Prodavatelj koristi mehanizam "kolačića" koje server Prodavatelja pohranjuje na hard disk krajnjeg uređaja Kupca kada koristi web stranicu Trgovine. Korištenje kolačića ima za cilj ispravan rad web stranice Trgovine na krajnjim uređajima Kupca. Ovaj mehanizam ne uništava krajnji uređaj Korisnika i ne mijenja konfiguraciju krajnjih uređaja Korisnika ili softver instaliran na tim uređajima. Svaki Kupac može onemogućiti mehanizam kolačića u web pregledniku svog krajnjeg uređaja. Prodavatelj naznačuje da onemogućavanje kolačića može uzrokovati poteškoće ili ometati korištenje web stranice trgovine. Molimo pogledajte našu Politiku Privatnosti

4. Kako bi koristio usluge koje pruža Prodavatelj putem web stranice Trgovine, Kupac mora kreirati Kupčev račun, kao i imati aktivan telefonski broj i aktivan račun e-pošte, koji su potrebni za potrebe isporuke.

5. Prodavatelju nije dopušteno pružanje protuzakonitog sadržaja, a kupcu nije dopušteno korištenje Internet trgovine, njezine web stranice ili besplatnih usluga koje pruža Prodavatelj, ako se time kosi sa zakonom, pristojnošću ili u slučaju da utječe na osobna prava treće strane.

6. Prodavatelj izjavljuje da javna priroda Interneta i korištenje elektroničkih usluga može uključivati rizik primanja i promjene podataka Kupca od strane neovlaštenih osoba, stoga Kupac treba koristiti odgovarajuće tehničke mjere kako bi navedene rizike sveo na minimum. Posebice, Kupac treba koristiti antivirusne programe i programe koji štite identitet korisnika Interneta. Prodavatelj nikada ne traži od Kupca da Lozinku otkrije svojim predstavnicima ili trećim stranama.

7. Nije dopušteno korištenje resursa i funkcija Internet trgovine za Kupca za obavljanje radnji kojima se krše interesi Prodavatelja, a to su reklamne aktivnosti drugog Poduzetnika ili proizvoda; postavljanje sadržaja koji nije povezan s aktivnostima Prodavatelja; objavljivanje lažnog ili obmanjujućeg sadržaja.

  

§ 3 Registracija

 

1. Kako bi kreirao Kupčev račun, Kupac mora slijediti postupak registracije. Registracija je besplatna.

2. Registracija i kreiranje korisničkog računa nije potrebna za narudžbu u Internet trgovini.

3. Kako bi se registrirao, Kupac mora ispuniti obrazac za registraciju koji je Prodavatelj dostavio na web stranici trgovine i poslati ispunjen obrazac za registraciju elektroničkim putem Prodavatelju odabirom odgovarajuće funkcije u obrascu za registraciju. Prilikom registracije Kupac postavlja individualnu lozinku.

4. Prilikom popunjavanja obrasca za registraciju Kupac ima mogućnost pročitati Pravila, prihvatiti i suglasiti se s njihovim uvjetima označavanjem odgovarajućeg polja u obrascu.

5. Prilikom registracije, Kupac može dopustiti obradu svojih osobnih podataka u marketinške svrhe označavanjem odgovarajućeg polja u obrascu za registraciju. U tom slučaju Prodavatelj u Politici privatnosti jasno navodi svrhu prikupljanja osobnih podataka Kupca, kao i poznate ili moguće primatelje tih podataka.

6. Kupac može u bilo kojem trenutku opozvati svoju privolu za obradu osobnih podataka u marketinške svrhe dostavljanjem Prodavatelju odgovarajućeg pisma Kupca. Zahtjev treba poslati na adresu Prodavatelja e-poštom ili putem drugog sredstva, ako postoji, koje je Prodavatelj naveo u svojim Pravilima o privatnosti, unutar Računa Kupca ili na bilo koji drugi način koji je Prodavatelj pružio i priopćio Kupcu.

7. Nakon slanja ispunjenog obrasca za registraciju, Kupac će odmah od Prodavatelja dobiti potvrdu o registraciji na e-mail adresu navedenu u obrascu za registraciju. U ovom trenutku je ugovor sklopljen, a Kupac dobiva priliku pristupiti svom osobnom računu i izvršiti izmjene podataka navedenih tijekom Registracije.

  

§ 4 Narudžbe

 

1. U mjeri dopuštenoj mjerodavnim pravom, informacije objavljene na web stranici Trgovine neće se smatrati ponudom Prodavatelja, već prijedlogom Kupcima za daljnje sklapanje Ugovora o kupoprodaji.

2. Kupac može izvršiti narudžbu u Internet trgovini putem Web stranice trgovine 24/7. Kako bi izvršio narudžbu putem web stranice trgovine, Kupac će odabrati proizvode koji ga zanimaju. Proizvod se dodaje u narudžbu klikom/dodirom gumba 'KUPI' ispod proizvoda, predstavljenog na web stranici trgovine, tako da se pojavljuje u odjeljku "Košarica" na web stranici trgovine. Nakon dodavanja svih stavki u "košaricu", određivanjem načina dostave i načina plaćanja u „Košarici“, Kupac vrši narudžbu slanjem obrasca za narudžbu Prodavatelju, klikom na gumb „NARUČI“ na web stranici trgovine. Svaki put prije slanja narudžbe Prodavatelju, Kupac je upoznat s ukupnom cijenom odabranih proizvoda i dostave, kao i svim eventualnim dodatnim troškovima koje je dužan platiti sukladno Ugovoru o kupoprodaji.

3. Nakon primitka narudžbe (ponuda Kupca), Prodavatelj šalje Kupcu poruku (potvrdu o prihvaćanju) e-poštom, u kojoj navodi svoje registracijske podatke (ako je Kupac registrirao Račun Kupca), poveznicu na ova Pravila koja čine pravni ugovor između Ugovornih strana, cijenu odabranih proizvoda i mogući način plaćanja i dostave, zajedno s njegovom cijenom, kao i podatke o svim dodatnim plaćanjima koje Kupac mora platiti sukladno Ugovoru o kupoprodaji. Slanje potvrde prihvaćanja Kupcu je trenutak sklapanja Ugovora o kupoprodaji za odgovarajuće Proizvode.

4. Vrijeme obrade narudžbe i isporuke bit će određeno tek nakon odobrenja transakcije od strane pružatelja usluga plaćanja/banke. Ukoliko navedeno odobrenje nije organizirano u roku od 5 radnih dana od dana primitka obavijesti o odbijanju pružatelja platnog prometa/banke da da odobrenje za izvršenje transakcije, Prodavatelj ima pravo otkazati narudžbu.

5. Narudžbe pravnih osoba neće se obrađivati osim ako nije drugačije izričito i posebno naznačeno na web stranici trgovine.

 

§ 5 Plaćanje

 

1. Cijene na web stranici Trgovine navedene uz proizvod su bruto cijene i ne uključuju troškove dostave i sve druge troškove koje će Kupac biti dužan platiti sukladno Ugovoru o kupoprodaji, o čemu će Kupac biti obaviješten prilikom odabira načina dostave i narudžbe.

2. Kupac može odabrati sljedeće oblike plaćanja za naručene Proizvode:

a) online plaćanje putem platforme Google Pay, kojom upravlja Google LLC, tvrtka registrirana na adresi 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, California, 94043, SAD, koju obrađuje Adyen N.V., tvrtka registrirana u Nizozemskoj gospodarskoj komori pod brojem 34259528 i sa sjedištem na adresi Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ u Amsterdamu, Nizozemska (u ovom slučaju narudžba će biti obrađena nakon što Prodavatelj Kupcu pošalje potvrdu o prihvaćanju narudžbe i nakon što Prodavatelj primi informaciju od Adyena o uplati koju je izvršio Kupac );

b) online plaćanje putem PayPal platforme kojom upravlja PayPal Pte. Ltd., singapurska tvrtka (u ovom slučaju, narudžba će biti obrađena nakon što Prodavatelj Kupcu pošalje potvrdu o prihvaćanju narudžbe i nakon što Prodavatelj primi informaciju od PayPala o uplati koju je izvršio Kupac);

c) bankovni prijenos na bankovni račun Prodavatelja (u ovom slučaju narudžba će biti obrađena nakon što Prodavatelj Kupcu pošalje potvrdu narudžbe, da se troškovi isplaćuju na bankovni račun Prodavatelja).

Kupac i nakon što Prodavatelj primi informaciju od Adyena o uplati koju je izvršio Kupac);

b) online plaćanje putem PayPal platforme kojom upravlja PayPal Pte. Ltd., singapurska tvrtka (u ovom slučaju, narudžba će biti obrađena nakon što Prodavatelj Kupcu pošalje potvrdu o prihvaćanju narudžbe i nakon što Prodavatelj primi informaciju od PayPala o uplati koju je izvršio Kupac);

c) bankovni prijenos na bankovni račun Prodavatelja (u ovom slučaju narudžba će biti obrađena nakon što Prodavatelj Kupcu pošalje potvrdu narudžbe isplaćuju troškova na bankovni račun Prodavatelja).

3. Kupac mora platiti cijenu za narudžbu navedenu u Ugovoru o kupoprodaji odmah nakon slanja putem dostupnih oblika plaćanja na web stranici trgovine.

4. Ako kupac ne plati narudžbu, ona se neće izvršiti. Kupac mora isključivo platiti unaprijed kako bi izvršio narudžbu. U slučaju da Kupac ne izvrši uplatu, Prodavatelj će Kupcu poslati izjavu o odustajanju iz Ugovora o trgovinskom zastupanju preko e-mail adrese Kupca koju je Kupac naveo prilikom registracije.

 

§ 6 Dostava

 

1. Prodavatelj dostavlja na području Republike Hrvatske.

2. Prodavatelj se obvezuje isporučiti Proizvode koji su predmet kupoprodajnog ugovora bez ikakvih nedostataka.

3. Prodavatelj daje informacije o broju radnih dana potrebnih za dostavu i obradu narudžbe na web stranici trgovine.

4. Vrijeme obrade narudžbe i isporuke, naznačeno na web stranici trgovine, smatra se radnim danima.

5. Naručeni proizvodi dostavljaju se Kupcu putem Dobavljača na adresu navedenu u narudžbenici. Prilikom odabira BRT/GLS-a kao Dobavljača, adresa za dostavu bit će adresa koju je Kupac naveo u trenutku narudžbe (odabrana kao mjesto isporuke dostupno za dotičnog Dobavljača). Poruku o potvrdi pošiljke Prodavatelj šalje na e-mail adresu Kupca.

6. Kupac je dužan pažljivo pregledati isporučenu pošiljku na način prihvatljiv za pošiljke ove vrste. U slučaju oštećenja proizvoda, odnosno gubitka proizvoda, Kupac ima pravo zahtijevati od djelatnika Dobavljača da ispuni odgovarajući zapisnik ili na drugi način podnijeti reklamaciju Dobavljaču.

7. Kao dio Ugovora s Kupcem, Prodavatelj može poslati poziv za ispunjavanje obrasca sa pitanjima nakon usluge na adresu e-pošte Kupca. Pitanja se postavljaju kako bi se doznalo mišljenje Kupca o našim uslugama i robi. Kupac može i dobrovoljno ispuniti Obrazac.

 

§ 7 Slanje uzoraka i odricanje od odgovornosti

 

1. Uz vaše narudžbe, Prodavatelj može slati besplatne uzorke Proizvoda odabranim Kupcima. Prodavatelj zadržava pravo odabira Kupca i ponude mogućnosti besplatnog primanja pošiljke s uzorcima mirisa i ostalih kozmetičkih preparata prema aktualnoj ponudi web stranice u svrhu isprobavanja proizvoda ponuđenih na web stranici.

2. Odabir uzoraka proizvoda ograničen je našim zalihama i trenutnom ponudom na web stranici.

3. Prodavatelj može odabranim Kupcima slati besplatne uzorke s ciljem upoznavanja Kupca s ponudom na web stranici, a njihova svrha nije utvrđivanje kvalitete ili dizajna prema dogovorenom uzorku. Slanje besplatnih uzoraka proizvoda od strane Prodavatelja su usluge reklamne prirode i ne predstavljaju izvedbu prema Ugovoru o kupoprodaji. Stoga, nikakvo odstupanje u poslanom uzorku neće utvrditi prava na neispravnu izvedbu.

 

§ 8 Jamstvo prodavatelja

 

1. Prodavatelj čini sve kako bi osigurao da proizvodi budu u skladu s fotografijama i opisima navedenim u Internet trgovini. Imajte na umu da određene boje mogu izgledati drugačije od stvarne boje proizvoda kada se prikazuju na elektroničkom uređaju. U nekim slučajevima proizvodi mogu odstupati od svojih slika, ali na bilo koji način odgovaraju deklariranom opisu robe na Internet trgovini. Osim toga, zbog rebrandinga proizvoda, izgled pakiranja se može promijeniti. Prodavatelj ne snosi odgovornost za izgled pakiranja proizvoda od strane Dobavljača.

2. Prodavatelj ne izjavljuje niti jamči da će neki određeni proizvodi biti dostupni. Obavijest o tome da proizvod trenutno nije dostupan prikazuje se na odgovarajućoj stranici internetske trgovine ili nakon što Kupac pokuša izvršiti narudžbu.

Prodavatelj osigurava da su proizvodi isporučeni bez fizičkih i pravnih nedostataka. Prodavatelj odgovara za Proizvode isporučene Kupcu ako Proizvod ima fizički ili pravni nedostatak ('Jamstvo').

3. Ako proizvodi imaju bilo kakve nedostatke, Kupac ima pravo zahtijevati reklamaciju nedostatka. U slučaju da je reklamacija nedostatka za nas nemoguća ili nerazumna, Kupac može podnijeti zahtjev za sniženje cijene ili raskid Ugovora o kupoprodaji. Nadalje, odjel za reklamacije bavi se rješavanjem problema i pronalaženjem najboljeg rješenja u svakoj situaciji, na primjer, možemo vam ponuditi povrat novca ili popust na sljedeću kupovnu cijenu. Osim ako nije drugačije navedeno, Kupac ima pravo iskoristiti svaki raspoloživi popust samo jednom po kupnji i ne može se kombinirati.

5. Kupac koji ima pravo na Jamstvo dužan je proizvod s nedostatkom dostaviti na adresu Prodavatelja. U slučaju da je Kupac Potrošač, Prodavatelj snosi troškove dostave.

6. Prodavatelj snosi odgovornost prema Jamstvu ako se fizički nedostatak otkrije unutar dvije godine od datuma isporuke proizvoda Kupcu, ali to razdoblje ne može se završiti prije isteka datuma navedenog na pakiranju i ako Kupac obavijesti Prodavatelja o nedostacima nakon što Kupac primi Proizvod ili tijekom pregleda Proizvoda kada ga dostavlja kurirska služba treće strane, osim ako nije drugačije naznačeno na pakiranju Proizvoda. Zahtjev za otklanjanje nedostatka ili zamjenu Proizvoda za Proizvod bez nedostataka također zastarijeva sukladno roku valjanosti navedenom na pakiranju. U tom razdoblju Kupac može raskinuti Ugovor o kupoprodaji ili podnijeti zahtjev za sniženje cijene zbog utvrđenog nedostatka na Proizvodu. Kupac ne može zahtijevati raskid Ugovora o kupoprodaji ako Kupac nije obavijestio Prodavatelja o nedostacima u roku iz ove točke.

7. Eventualne pritužbe vezane za Proizvode ili ispunjenje Ugovora o kupoprodaji Kupac može uputiti pisanim putem na adresu Prodavatelja.

8. Prodavatelj će u roku od 14 dana od dana podnošenja zahtjeva koji sadrži reklamaciju odgovoriti na reklamaciju Proizvoda ili reklamaciju vezanu uz ispunjenje Ugovora o kupoprodaji koju podnese Kupac.

9. Kupac može podnijeti reklamaciju Prodavatelju elektroničkim putem na adresu  [email protected]. U prigovoru Kupac mora opisati problem. Prodavatelj će odmah, a najkasnije u roku od 14 dana, razmotriti reklamaciju i dati Kupcu odgovor.

 

§ 9 Jamstvo proizvođača/distributera

 

1. Proizvodi koje prodaje Prodavatelj mogu biti pokriveni Jamstvom koje daje Proizvođač Proizvoda ili Distributer.

2. U slučaju proizvoda pokrivenih Jamstvom takve vrste, informacije o dostupnosti i sadržaju Jamstva uvijek su prikazane na web stranici trgovine.

3. Razdoblje Jamstva razlikuje se u svakom slučaju ovisno o marki proizvoda i njegovom Proizvođaču/Distributeru. Detaljne informacije o jamstvu obično se mogu pronaći u uputama za proizvod ili na njegovom pakiranju.

 

§ 10 Raskid ugovora o kupoprodaji

 

1. Kupac kao Potrošač koji je sklopio Ugovor o kupoprodaji može ga raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

2. Rok za raskid Ugovora o kupoprodaji počinje od trenutka kada Potrošač ili treća osoba koju on odabere, osim Dobavljača, počne posjedovati Proizvode, a u slučaju Ugovora koji uključuje više Proizvoda koji se prodaju zasebno, u skupinama ili dijelovima, - od trenutka kada Potrošač ili treća osoba počne posjedovati posljednji Proizvod, skupinu ili dio, ili kada Potrošač primi dokumente koji potvrđuju prodaju, što god nastupi kasnije. Potrošač može otkazati Ugovor o kupoprodaji slanjem pisma o otkazu Prodavatelju.

Potrošač bi trebao obavijestiti našu službu za korisničku podršku putem _ [email protected]_, prilažući fotografije proizvoda s jasno vidljivim crtičnim kodom i kodom serije (ako postoji).

Za ispunjavanje roka dovoljno je poslati zahtjev prije njegovog isteka. Više detalja dostupno je u odjeljku „Povrati i refundacija novca” https://makeup.hr/returns/  koji je sastavni dio ovih Uvjeta.

3. U slučaju raskida Ugovora o kupoprodaji isti se smatra nevaljanim.

4. Ukoliko je Potrošač podnio zahtjev za raskid Ugovora o kupoprodaji prije nego što je Prodavatelj prihvatio njegovu ponudu, ponuda postaje nevažeća.

5. Prodavatelj je dužan odmah, a najkasnije u roku od 14 dana od dana primitka Potrošačevog zahtjeva za odustajanje od Ugovora o kupoprodaji, vratiti sve uplate koje je Potrošač izvršio, uključujući i troškove dostave Proizvoda. Prodavatelj može zadržati povrat uplata primljenih od Kupca sve dok se Proizvod ne vrati ili dok Potrošač ne dostavi dokaz o povratu Proizvoda, ovisno što se dogodi prije.

6. Prodavatelj nadzire proces povrata i pokriva troškove dostave samo u slučaju da Kupac ostvari svoja prava na otkazivanje putem GLS-a. Ukoliko je Potrošač koji ostvaruje pravo na odustajanje odabrao način dostave Proizvoda, koji nije uobičajeni način dostave koji je ponudio Prodavatelj, Prodavatelj nije dužan nadoknaditi dodatne nastale troškove Kupcu.

7. Potrošač je dužan Proizvode odmah vratiti Prodavatelju, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je odustao od Ugovora o kupoprodaji. Kako bi se ispunio rok, dovoljno je ranije vratiti Proizvode Prodavatelju.

8. U slučaju otkazivanja, Kupac koji je Potrošač snosi samo izravne troškove povrata Proizvoda.

9. Ako se Proizvod po svojoj prirodi ne može vratiti poštom, Prodavatelj mora obavijestiti Potrošača o troškovima povrata proizvoda na web stranici trgovine.

10. Potrošač je odgovoran za smanjenje vrijednosti Proizvoda kao posljedicu njegove uporabe na neodgovarajući način, uzimajući u obzir njegove karakteristike i funkcioniranje.

11. Prodavatelj je dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava istim načinom plaćanja koji je koristio Kupac, osim ako se Kupac osobno nije složio s drugim načinom povrata koji za njega ne povlači nikakve troškove.

12. Pravo na odustajanje od Ugovora o kupoprodaji ne jamči se Kupcu, odnosno Potrošaču Proizvoda koji se isporučuju u zatvorenoj ambalaži, a koji se nakon otvaranja ambalaže ne mogu vratiti iz zdravstvenih ili higijenskih razloga ako je ambalaža bila otvoren nakon isporuke.

13. Neki se proizvodi ne mogu vratiti niti se novac vraća zbog zakonskih (zdravstvenih, sigurnosnih itd.) ograničenja (kao što su ona u zakonima o zaštiti potrošača). Informacije o mogućnosti povrata proizvoda možete pronaći na web stranici Trgovine ili zatražiti od Prodavatelja putem korisničke podrške putem e-pošte:[email protected]

 

§ 11 Besplatne usluge

 

1. Prodavatelj omogućuje Kupcima besplatne elektroničke usluge:

a) Obrazac za kontakt;

b) Bilteni;

c) Korisnički nalog;

d) Recenzije

2. U normalnim uvjetima usluge navedene u §10 odjeljku 1 pružaju se 24/7.

3. Prodavatelj ima pravo odabrati i promijeniti vrstu, oblik, vrijeme i način pružanja pristupa odabranim navedenim uslugama, o čemu će obavijestiti Kupce sukladno Izmjenama i dopunama Pravila.

4. Usluga "Obrazac za kontakt" služi za slanje poruke Prodavatelju putem obrasca dostupnog na web stranici trgovine.

5. Otkazivanje obrasca besplatne povratne informacije moguće je u bilo kojem trenutku i znači prestanak slanja zahtjeva Prodavatelju.

6. Uslugom ‘Bilten’ može se koristiti bilo koji Kupac koji navede svoju adresu e-pošte putem obrasca za registraciju koji Prodavatelj daje na web stranici trgovine. Nakon podnošenja ispunjenog obrasca za registraciju, Kupac će odmah primiti aktivacijsku poveznicu putem e-pošte na e-mail adresu navedenu u obrascu za registraciju kako bi potvrdio pretplatu na biltene. Nakon aktivacije linka, Kupac pristaje na dobivanje Biltena usluge u elektroničkom obliku. Kupac može dodatno označiti odgovarajuću kućicu u obrascu za registraciju tijekom procesa Registracije kako bi se pretplatio.

7. Usluga ‘Bilten’ ima za cilj slanje e-mail poruka od strane Prodavatelja na e-mail adresu Kupca, koje sadrže informacije o novim proizvodima ili uslugama u Ponudi Prodavatelja. Prodavatelj šalje poruke e-pošte svim pretplaćenim kupcima.

8. Svako pismo, upućeno određenim Kupcima, sadrži osobito: podatke o pošiljatelju, popunjeno polje "predmet", koje definira sadržaj pisma i podatke o mogućnosti i opciji otkazivanja besplatne usluge Bilteni.

9. Korisnik se može odjaviti s pisama u bilo kojem trenutku odjavom s poveznice u svakoj e-poruci, poslanoj kao dio pisma ili deaktiviranjem odgovarajućeg polja na korisničkom računu.

10. Usluga 'Korisnički nalog' dostupna je nakon registracije pod uvjetima opisanim u Pravilima, a podrazumijeva pružanje Kupcu posebne stranice na sajtu Trgovine, dopuštajući Kupcu promjenu podataka koje je naveo prilikom Registracije, kao i praćenje statusa narudžbi i povijest narudžbi, koje su već završene.

11. Registrirani Kupac može Prodavatelju podnijeti zahtjev za brisanje Korisničkog naloga, ali ukoliko Prodavatelj zatraži brisanje Korisničkog naloga isti se može obrisati u roku od 14 dana od dana podnošenja zahtjeva.

12. Usluga 'Recenzije' omogućuje Prodavatelju i Kupcima s korisničkim nalogom da na sajtu trgovine objave individualna subjektivna mišljenja kupaca, posebno u vezi s proizvodima.

13. Otkazivanje usluge 'Recenzije' moguće je u bilo kojem trenutku i znači da Kupac prestaje objavljivati sadržaj na sajtu trgovine.

14. Prodavatelj ima pravo blokirati pristup Korisničkom nalogu i besplatnim uslugama ako se Kupac neprimjereno ponaša prema Prodavatelju ili drugim Kupcima, krši zakon ili odredbe Pravila, kao i kada blokiranje pristupa Kupčevom Nalogu i besplatnim uslugama opravdane su sigurnosnim razlozima – posebno: kršenjem sigurnosti web stranice Trgovine ili drugim radnjama hakiranja. Blokiranje pristupa Naloga Korisnika i besplatnim uslugama iz gore navedenih razloga traje onoliko koliko je potrebno za rješavanje problema, što je temelj za blokiranje pristupa Nalogu Korisnika i besplatnim uslugama. Prodavatelj obavještava Kupca o blokiranju pristupa njegovom Nalogu i besplatnim uslugama elektroni

kim putem na adresu koju je Kupac naveo u obrascu za registraciju.

15. Kupac sklapa ugovor o pružanju gore navedenih besplatnih usluga Prodavatelja u trenutku prvog korištenja Internet trgovine, a može ga raskinuti pod uvjetima navedenim u odlomku 13. ovih Pravila.

 

§ 12 Odgovornost prodavatelja u objavljivanju sadržaja

 

1. Prodavatelj prema vlastitoj procjeni objavljuje sadržaj na web stranici trgovine. Objavljeni sadržaj ne izražava osobne stavove Prodavatelja i ne treba ga poistovjećivati s njegovim aktivnostima. Prodavatelj nije pružatelj sadržaja, već samo osoba koja osigurava odgovarajuće resurse za potrebe vođenja Internet trgovine.

2. Prodavatelj izjavljuje da:

a) ima pravo koristiti vlasnička autorska prava, prava industrijskog vlasništva i/ili srodna prava na prava industrijskog vlasništva (na primjer, trgovačke marke) i/ili srodna prava koja čine sadržaj;

b) postavljanje i dijeljenje usluga navedenih u §11. Pravila, osobni podaci, slike i informacije o trećim osobama zakonito, dobrovoljno i uz pristanak osoba na koje se odnose;

c) suglasan je omogućiti pristup objavljenom sadržaju drugim Kupcima i Prodavateljima, te daje pravo besplatnog korištenja u skladu s odredbama ovih Pravila;

d) daje suglasnost na sve pripreme u okviru Zakona o autorskom i srodnim pravima.

3. Prodavatelj nema pravo:

a) objavljivati, u okviru korištenja usluga navedenih u §11 Pravila, osobne podatke trećih strana (u skladu sa svojom Politikom privatnosti) i distribuirati slike trećih strana bez pristanka ili pristanka treće strane koji je propisan zakonom;

b) postaviti oglasni sadržaj kao dio korištenja usluga navedenih u §11. Pravila.

4. Prodavatelj je odgovoran za sadržaj koji su objavili kupci, pod uvjetom da primi obavijest u skladu sa §13 Pravila.

5. Kupcima nije dopušteno objavljivati sadržaje koji bi, posebno, mogli:

a) biti objavljeni s lošim namjerama, na primjer, s namjerom kršenja osobnih prava trećih osoba;

b) kršiti bilo koja prava trećih strana, uključujući prava koja se odnose na zaštitu autorskog prava i srodnih prava, zaštitu prava industrijskog vlasništva, poslovne tajne ili povezana s obvezama povjerljivosti;

c) biti uvredljiv ili predstavljati prijetnju drugim ljudima, sadržavati jezik koji krši dobre manire (na primjer, korištenje vulgarnosti ili izraza koji se obično smatraju uvredljivima);

d) u suprotnosti s interesima Prodavatelja;

e) na drugi način kršiti odredbe Pravila, pravila ponašanja, važeće zakone, društvene ili moralne norme.

6. Ako je obavijest primljena u skladu s §13 Pravila, Prodavatelj ima pravo promijeniti ili ukloniti sadržaj koji je kupac objavio u sklopu svoje upotrebe usluga navedenih u §11 Pravila, posebno u pogledu na sadržaje za koje je na temelju prijava trećih strana ili nadležnih organa utvrđeno da bi mogli predstavljati kršenje ovih Pravila ili važećeg zakona.

7. Prodavatelj ne kontrolira trajno objavljeni sadržaj.

8. Kupcima je zabranjeno kopirati ili na drugi način koristiti sadržaj web stranice Trgovine, osim u svrhu slanja narudžbe Prodavatelju.

 

§ 13 Prijava prijetnji ili kršenja prava

 

1. Ako Kupac ili druga fizička ili pravna osoba smatra da sadržaj objavljen na web stranici trgovine krši njihova prava, osobna prava, pristojnost, osjećaje, moral, uvjerenja, načela poštenog tržišnog natjecanja, praktična znanja, zakonom zaštićene tajne ili temelju obaveze, može obavijestiti Prodavatelja o potencijalnoj povredi.

2. Prodavatelj, obaviješten o potencijalnoj povredi, odmah uklanja sadržaj koji je prouzročio povredu s web stranice trgovine.

 

§ 14 Zaštita osobnih podataka

 

1. Pravila zaštite osobnih podataka nalaze se u Politici privatnosti.

 

§ 15 Raskid ugovora (ne odnosi se na kupoprodajni ugovor)

 

1. Kupac i Prodavatelj mogu raskinuti Ugovor o pružanju elektroničkih usluga ('Ugovor') u bilo koje vrijeme i bez navođenja razloga, uzimajući u obzir prava koja je druga strana stekla prije raskida gore navedenog -spomenutog Ugovora i uvjeta koje su opisani u nastavku.

2. . Kupac koji se registrirao, raskida Ugovor slanjem odgovarajuće izjave volje Prodavatelju, bilo kojim sredstvom daljinske komunikacije koje Prodavatelju omogućuje čitanje pisma Kupca.

3. Prodavatelj raskida Ugovor slanjem odgovarajućeg pisma Kupcu na adresu e-pošte koju je Kupac naveo tijekom postupka Registracije.

 

§ 16 Završne odredbe

 

1. Prodavatelj odgovara za neispunjenje ili nepravilno ispunjenje Ugovora o kupoprodaji.

2. Sadržaj ovih Pravila može se zabilježiti ispisom, spremanjem na medij ili preuzimanjem u bilo kojem trenutku s web stranice Trgovine.

3. U slučaju spora po sklopljenom kupoprodajnom ugovoru, strane će pokušati riješiti spor dobrim putem, pregovorima putem e-maila:  [email protected]. Za rješavanje bilo kojeg spora mjerodavno je Ustav Republike Hrvatske.

4. Svaki kupac može riješiti pritužbe i nadoknaditi štetu putem posredovanja. Sastanke medijacije može održavati miritelj kojeg imenuje nadležni sud.

5. Prodavatelj zadržava pravo izmjene ovih Pravila. Sve narudžbe koje je Prodavatelj prihvatio za izvršenje prije datuma stupanja na snagu novih Pravila provode se na temelju Pravila važećih na dan kada je Kupac predao narudžbu. Izmjena Pravila stupa na snagu u roku od 7 dana od dana objave na web stranici trgovine. Prodavatelj obavještava Kupca 7 dana prije stupanja na snagu novih Pravila o promjeni Pravila putem e-mail poruke s poveznicom na tekst izmijenjenih Pravila. Ako Kupac ne prihvati novih Pravila, dužan je obavijestiti Prodavatelja o ovoj činjenici, što dovodi do raskida Ugovora u skladu s odredbama §15 Pravila.

6. Pravila stupaju na snagu 31.01.2023.

 

Korisnički račun

Povrat zaboravljene lozinke

mi ćemo vas sami nazvati!